- Å være det store selskapet vi er, med kunder i hele verdikjeden, forplikter, sier Kenneth Larsen, serviceansvarlig i Mørenot.

Utvikleren og produsenten av utstyr til fiskeri,- havbruks- og offshorenæringen har satt seg en tydelig målsetning for de kommende årene. De vil bidra til å skape sirkulære løsninger: Det bør og skal både gjenbrukes og gjenvinnes mer enn tidligere. Dette er et sentralt fokusområdet i Mørenots ESG-strategi.

kenneth.jpg
Kenneth Larsen, Head of Service i Mørenot Aquaculture


Stort ansvar

Produsentene må ta sin del av ansvaret, mener Larsen. Det er de som må sørge for at material og redskap enklere finner veien tilbake til verdikjeden.

- Norge er verdens største produsent av oppdrettslaks, med en fiskerinæring som er tilsvarende viktig. Vi har derfor et stort ansvar for å bidra til økt grad av sirkulære løsninger i disse næringene, og det innebærer at vi som er leverandører må gi reelle og mer bærekraftige alternativer.

Med det mener Mørenot at leverandører av redskap som not og garn må øke fokuset på materialer og design som gjør gjenvinning enklere – ikke vanskeligere. Samtidig må strenge krav til kvalitet opprettholdes.

Selskapet har allerede bidratt med teknologiutvikling for å samle opp plastavfall på verdenshavene.

Mørenot vil angripe problemstillingen fra to vinkler: For produkter hvor det finnes gode alternativer for gjenvinning og gjenbruk i dag, har selskapet en ambisjon om å øke andelen av brukt utstyr som går til materialgjenvinning framfor energigjenvinning. I snurpenotsegmentet går allerede 100% av nylonnøter til materialgjenvinning. Neste ut er nylonnøtene i Mørenot Aquaculture:

 - Målet for 2022 er at 70% av alle nylonnøter som leveres på våre servicestasjoner i Norge skal gå til materialgjenvinning, forteller Larsen.

I tillegg til dette vil Mørenot i 2022 fortsette sitt arbeid med å undersøke nye løsninger for materialer hvor man så langt ikke har gode alternativer for resirkulering. Endemålet er at det skal være enklest mulig for sluttkundene å tenke sirkularitet og bærekraft når de kjøper inn nytt utstyr.

Radøy.png
Kasserte oppdrettsnøter på Mørenot Radøy


- Trenger slike initiativ

Øistein Aleksandersen er daglig leder i gjenvinningsselskapet Nofir. Han mener tankegangen til Mørenot er viktig for fiskeri- og havbruksnæringens bærekraftsarbeid.

- Bærekraft må ligge til grunn i hele verdikjeden, slik som Mørenot legger opp til. Om vi kan gjenvinne redskapene vi får inn avhenger i stor grad av hvilke materialer eller impregnering som er brukt. Dersom leverandørene av redskap tenker på hvilke muligheter, eller utfordringer, de gir oss som gjenvinner på andre enden av verdikjeden kunne vi utvilsomt gjenvunnet enda mer, sier Aleksandersen.

Han tror store aktører som Mørenot kan bidra til å sette nye standarder for næringa.

- Vi trenger slike initiativ. På sikt vil det bidra til å skape en ny standard for hvordan vi jobber med bærekraft i hele verdikjeden. Leverandørene kan levere redskapene sine med god samvittighet og selskapene kan gi dem videre ved veis ende med enda bedre samvittighet. Det er noe alle, og kanskje aller mest miljøet, er veldig godt tjent med. 

NOFIR3.jpeg
Fotograf: Tanja Midthun