Mørenot Digital har brukt store deler av 2022 til migrere Aquacom softwaren over på den topp moderne .NET 7.0 plattformen.  Vi har kvittet oss med gammel kode og teknisk gjeld og er i full gang med nye utviklingssteg som baner vei for en mer effektiv, sikker og bærekraftig havbruksnæring.

Web 1920 ___ 01_Oppdragssoversikt_Utføre og vurdere oppdrag_ALLE LOKASJONER ___ 3.png


Aquacom er godt kjent som et brukervennlig program for teknisk drift og vedlikehold, av sjø og landanlegg med tilhørende fartøy og utstyr. Ved å modernisere plattformen vår er vi nå meget godt posisjonert for å utvikle oss videre i takt med bransjens behov for økt digitalisering. 

Høsten 2022 lanserte vi vår nye Booking-modul som gjør det mulig å booke utstyr til lokalitetene i samsvar med produksjonsplaner. Dette gjør logistikken vesentlig enklere hvis flere lokaliteter deler på det samme utstyret. Alt i fra flytekrager, kameraer, notposer mm. kan bookes for flere produksjonssykluser frem i tid og sammenstilles med andre lokaliteters fremtidige drift. Tekniske data innsamlet gjennom hver produksjonssyklus kan på sikt benyttes til benchmarking og optimalisering av drift. Les mer om Booking modulen her

IOT og sensorikk er et tema som opptar flere og flere av våre brukere. Vi lanserer denne våren et nytt monitor dashbord i Aquacom der data fra 3. parts leverandører kan visualiseres i form av grafer, tallverdier, kart mm. Dataene som tas inn i Aquacom vil kunne benyttes i sammenheng med øvrige funksjoner i systemet slik at dataene får en økt verdi i forhold til å være alene i sin egen app. For eksempel kan en vindsensor gi et varsel i en arbeidsordre der kraning er inkludert hvis verdien overstiger en angitt grenseverdi. På samme måte kan et værvarsel gi en indikasjon på om den planlagte operasjonen kan gjennomføres eller om den må utsettes. Da kan alle involverte i operasjonen bli varslet og ressursene kan allokeres til andre oppgaver eller andre lokaliteter. 

Aquacom har nå mer enn 1000 aktive lokaliteter internasjonalt. Dette forplikter til økt satsing på utvikling og sikkerhet. Systemet driftes på Microsoft sine Azure Cloud servere noe som gir oss og våre kunder en ekstra trygghet i forhold til datasikkerhet og driftssikkerhet. 

Les mer om Aquacom her

For deg som ønsker mer informasjon om Aquacom; ta kontakt med vår leder for salg og support ole.matre@morenot.com