Mørenot Offshore og Hampidjan Offshore fusjonerer og danner nytt selskap, Hampidjan Advant. Det nye selskapet driftes ut ifra Ålesund, og vil skape et sterkere miljø for videre utvikling av alle våre fagfelt, - CEO Bjørn Nogva. 

image1.jpeg

Noen av de ansatte i Hampidjan Advant foran tau fabrikken i Litauen. Fra venstre: Andrius Magalinskis, Feike-Jan Bergstra, Alexander Slinning, David Waage, Ann Kristin M Johnson og Bjørn Nogva. Foto: Hampidjan Advant

Utfyller hverandre 

Ved årsskiftet ble Mørenot med sine tre divisjoner – fiskeri, havbruk og offshoreindustri – kjøpt opp av det verdensomspennende islandske konsernet Hampidjan for 1.1 milliarder kr. Begge produserer, selger og driver service av fiskeri- og oppdrettsutstyr, i tillegg til utstyr for olje og gass, og industri. Produktutvalget er imidlertid forskjellig, og selskapene utfyller hverandre svært godt.

– Ved å slå sammen våre to selskaper og utnytte både produksjonsressursene og de faglige ressursene innen både Hampidjan og Mørenot, skaper vi et sterkt miljø for videre utvikling av alle våre fagfelt, sier en fornøyd Bjørn Nogva om fusjonen.

Fibertau 

Mørenot Offshore er verdensledende produsent og leverandør av slepeutstyr til oljeleting. Hampidjan Offshore har over tid utviklet høyteknologiske produkter og markeder innen bruk av fibertau som erstatning for stålwire.

20200205_104555.jpg

Hampidjan Advant skal levere fremtidens fibertau-løsninger som vil erstatte bruk av stålwire.

Store ambisjoner 

– Vi har store ambisjoner med Hampidjan Advant. Vi står foran en utviklings- og vekstfase hvor sammenslåingen av selskapene bare er første steg. Det er mange områder innen regulære offshoreoperasjoner som slep, løft og fortøyning vi allerede jobber med, og hvor vi nå er enda bedre rustet til å vokse videre. Vi ser at ekspertise fra leveranser til marine operasjoner gir kunnskap og produkter som kan benyttes også i andre markeder hvor stål erstattes med fiber. Der stiller vi nå sterkt, sier Bjørn Nogva.

Også administrerende direktør David Waage i Hampidjan Offshore har store forventninger til sammenslåingen av Hampidjan Offshore og Mørenot Offshore:

– De to selskapene har spesialisert seg på ulike segmenter innen seismikk, offshore og dyphavsoperasjoner. Sammen vil vi skape nye muligheter, og sammenslåingen vil skape bedre tilgang til noen av hovedmarkedene der avansert fiberteknologi og innovasjon er nødvendig for å forbedre løfting, vinsj- og kranoperasjoner, sier Waage.

Advant 

Nogva mener fusjonen vil gi selskapets kunder enda bedre tjenester og økt tilgang på avanserte produkter av svært høy kvalitet. Navnet på det nye selskapet Hampidjan Advant er utledet av Advantage og Advance og spiller på å at selskapets løsninger vil gi kundene innovative fordeler. 

hampidjan Advant offshore logo.jpg

For mer informasjon: CEO, Bjørn Nogva, 90012886, bjorn.nogva@morenot.com