Global ekspertise

Mørenot har forsynt oppdrettsnæringen med garn helt siden starten. Vi produserer garn i Norge, Litauen, Spania og Shetland. Erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom årene er godt dokumentert i våre kvalitetsmanualer. På denne måten kan vi levere samme høye kvalitet fra alle våre produksjonssteder. 

MN Collect

Tilpasses den enkelte lokalitet i forhold til biomasse, strømforhold og nedloddingsmetoder.

MN Collect kan brukes og håndteres som en tradisjonell not med eksisterende utstyr og båter.