OPPDRETTSNOT

Mørenot har vært en leverandør av fiberbaserte produkt til fiskeri og havbruk i en mannsalder. Denne erfaringen er fundamentet for vår utvikling av optimale nøter til oppdrettsnæringen. Vi legger stor vekt på å tilpasse våre nøter til forholdene på lokalitetene og våre kunders behov og ønsker.

NOTDESIGN

NOTDESIGN

Mørenot Aquaculture leverer notdesign som tilpasses forhold på lokalitetene, driftsutstyr og håndteringsmetoder.

NOTLIN

NOTLIN

Notlin av høy kvalitet er avgjørende for sikre nøter til oppdrett. Vårt notlin er nøye tilpasset formålet, både det vi lager selv og det vi kjøper fra anerkjente leverandører.

IMPREGNERING OG COATING

IMPREGNERING OG COATING

Mørenot Aquaculture tilbyr alle typer impregnering og coating. Er du i tvil om hvilke produkter du bør velge, gir vi gjerne råd basert på erfaring fra det mest omfattende service nettverket i Norge.

NOTSERVICE

NOTSERVICE

Mørenot Aquaculture tilbyr service fra syv servicestasjoner i Norge, pluss et internasjonalt service nettverk.

NOTKONSEPT

NOTKONSEPT

MN Collect er Mørenot Aquacultures miljøvennlige notkonsept som muliggjør opptak av slam.

FORNØYD OPPDRETTER

Oppdrettsselskapet Arnøylaks har 4 konsesjoner i Nord-Troms. De sier at laksen hos dem er topptrent og fast i fisken, fordi den har vokst opp under naturlige betingelser i det straumsterke Lauksundet. 

Arnøylaks var en av de første oppdretterne som tok i bruk Flexilink® systemet i 2013 – og det med stor suksess. På sin mest eksponerte lokasjon, i Skjervøy, som er utsatt for sterk straum og stor bølgebevegelse sikrer Flexilink® nå 3.generasjon i dette anlegget. 

Håvard Høgstad er daglig leder hos Arnøylaks, og sier at selv etter 5 år i sjøen, viser fortøyningen ingen tegn til slitasje. De har kun hatt lokale tilpasninger og modifikasjoner når de har foretatt justeringer på anlegget for øvrig. Derfor vurderer de nå et nytt Flexilink® system, for en annen utsatt lokasjon. 

Det ser likt ut som når det ble satt ut. Og det har spart oss for mye hodebry og høye vedlikeholdskostnader sier han.
Håvard Høgstad Daglig leder, Arnøylaks

Kontakt vår salgsavdeling

Se alle kontakter

Våre selgere er spesialister på teknisk utstyr til oppdrettsanlegg. Ta gjerne kontakt, hvis du ønsker mer informasjon om hva Mørenot Aquaculture kan bidra med.

Dag Davik

Product Line Manager Nets

Eivind Lillebø

Regional Sales Manager Norway South