Mørenot har levert not til ringnotbåten Slaatterøy som nylig gjorde en rekordfangst med hele 2230 tonn sild på bare tre kast. - Siden nota er så lang og dyp tar den med seg et stort areal og den totale kubikken man bringer inn er stor, sier Asle Halstensen, en fornøyd reder og skipper.

Slaatterøy er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bekkjarvik i Austevoll, og som eies av K. Halstensen AS. Båten har en enorm lastekapasitet på nær 3500 kubikk. Dette gjør at den kan frakte mer på hver tur, og som igjen gir en betydelig reduksjon i CO₂-utslipp.  

Ny not gav uttelling 
Asle understreker at det alltid er spennende å ta i bruk en ny not. - Det tar litt tid før man er i stand til å se hvor godt den gjør jobben og man lærer seg å bruke den skikkelig. Nå har vi brukt nota fra Mørenot i halvannet år, og vi ser at den fungerer veldig godt, sier Asle som understreker at det som er særlig gunstig er at nota er stor og rommer mye; - Nota kan ta store fangster uten at vi trenger å være redd for å miste fangsten. Dette er viktig både for vår del og for bestandens del. 

IMG_3927.jpg

Foto: Den flinke arbeidsgjengen som har utviklet noten. 

Tett på markedet
Nota er utviklet av Mørenot og Amund Møgster Hatlevik som er avdelingsleder i Mørenot Austevoll mener den sterke kompetansen, lange erfaringen og ikke minst den tette dialogen med markedet, er viktige suksesskriterier. - Det unike med miljøet her på Austevoll er at vi er veldig tett på kundene og markedet. Alle kjenner alle, og når vi avslutter arbeidsdagen tar vi en kaffe med kundene våre, sier Amund og fortsetter; - Dette gjør at vi får mye nyttig input som brukes til å hele tiden videreutvikle og modernisere produktene til det beste for kunden og deres behov. I følge Amund leder Mørenot an i designutviklingen mye grunnet denne unike nærheten til markedet. 


Egnet for tøffe forhold
Forståelsen av kundenes behov gjør at Mørenot er i stand til å utvikle redskaper som tåler den tøffe belastningen de skal utsettes for, både når det gjelder tyngde og værforhold. - Når vi fisker med not langt til havs i en tid med mye dårlig vær, så er vi helt avhengig av sterke redskaper som tåler mye, sier Asle.

256014103_940160089931727_3736615832268251410_n.jpg
 

For ytterligere informasjon:

Amund Møgseter Hatlevik                             
Avd.leder Mørenot Austevoll                       
M: +47 991 56 418                                                                       

Lars Tore Silnes      
Leder snurpenot
M: +47 909 72 797