ALFREDO MØRENOT NR. 5

Alfredo Mørenot nr. 5 er en god fisketrål, som i hovedsak benyttes til dobbeltråling. Trålen er enkel å tove og vende, og kan leveres med langsekk om ønskelig. Alfredo Mørenot nr.5 har vært i bruk på fiskebåter i en mannsalder, og har blitt oppdatert og tilpasset ettterhvert som behovet har endret seg.

#634 MØRENOT TRÅL

Mørenot trål #634 leveres med ulike lengder på fiskelinen og er enkel å tove og vende. Trålen brukes både til enkel- og dobbeltråling og har god gjennomstrømming og gir svært lite nekjafisk.

#738 MØRENOT TRÅL

Mørenot trål #738 har siden 2008 vært en fisketrål med god headline-høyde som fanger godt ved ”slør”-fiske. Fisken kommer raskt i sekken og har god gjennomstrømming av nekkjafisk. Trålen fungerer i mange tilfeller like godt som en dobbelttrål, men med betydelig lavere drivstofforbruk.

SEMI-PELAGISK TRÅL

Kontinuerlig produktutvikling og fokus på optimalisering gjør at vi kan tilby Semi-pelagisk trål av høyeste kvalitet.

PELAGISK TRÅL

Mørenots pelagiske trål, Kolmule, er 2208 meter og har 48 masker i front. Kolmule kan leveres med en rekke valgmuligheter: - dobbelflettet nylon, rund - kappeflettet nylon stolper - silver tau mix hvit danline/Polyester - danline - danline med bly under

SNURREVAD

Mørenot Fishery har gode samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan tilby snurrevad, not og sekk i høy kvalitet til en gunstig pris.

Kontakt vår salgsavdeling

Se alle kontakter

Terje Ringstad

Senior Sales Manager, Trawl

Tore Ringstad

Sales Manager Trawl, Export

Ole André Farstad

Sales Manager Trawl

Lasse Kirk Ruby

Technical Sales Manager - Trawl