Samarbeid med miljøorganisasjon

Dette skal realiseres i samarbeid med oppdragsgiver og samarbeidspartner i prosjektet, den nederlandske ideelle organisasjonen The Ocean Cleanup. Sammen utviklet de en prototype i 2021, en løsning som ble meget vellykket og har samlet opp store mengder med plast i Stillehavet. Det utvikles nå en ny og forbedret versjon og Mørenot er igjen valgt som leverandør til dette viktige prosjektet  som har fått navnet «System 03». 

– Med over 100 års erfaring fra fiskeri og havbruk, så er det gledelig at vi nå kan ta i bruk vår teknologi og kompetanse til å utvikle «System 03», som er hele tre ganger så stor som den forrige. Dette er et prosjekt vi er svært engasjert i og stolt over å få være med på, forteller Arne Birkeland, administrerende direktør i Mørenot.

Illustrasjon av System 002 sammenlignet med System 03. System 03 er 3 ganger større enn System 002. Foto: The Ocean Cleanup.
Illustrasjon av System 002 sammenlignet med System 03. System 03 er 3 ganger større enn System 002. Foto: The Ocean Cleanup.

Skånsomt og effektivt

Noten er spesielt designet og skreddersydd  til dette formålet. Den er fire meter dyp og åpen i bunnen, (flere sikkerhetssystemer)  noe som sikrer at fisk og annet liv i havet ikke blir dratt med ved tråling etter plast.  To offshorefartøy drar nota mellom seg med en fart på 1,5 knop. Den 2,5 km lange nota vil fjerne plast på størrelse med en fotballbane – hvert 15. sekund. Det utgjør et potensial på rett i underkant av 6000 fotballbaner i døgnet.

Et viktig ansvar

– Årlig havner ca. 12 millioner tonn plast i havet og utgjør en enorm trussel for alt liv i havet.

Som en del av en bransje som lever av havet så er dette prosjektet ekstremt viktig for oss og derfor vil vi alltid fortsette å utfordre oss selv til å gjøre enda mer for å opprettholde havene som en viktig matkilde for fremtidige generasjoner, forteller Arne Birkeland i Mørenot.

Startskuddet

Vi er i gang med å produsere nota som er kalt «System 003». Denne skal settes i drift i Stillehavet ved Great Pacific Garbage Patch sensommeren 2022. Følg med på utviklingen og les mer om prosjektet her:  https://theoceancleanup.com/

Produksjon av komponenter for System 03 på Mørenots fabrikk i Litauen. Foto: The Ocean Cleanup.
Produksjon av komponenter for System 03 på Mørenots fabrikk i Litauen. Foto: The Ocean Cleanup.

Om Mørenot

Mørenot er en global leverandør til fiskeri, oppdrett og seismikk og har 800 dedikerte ansatte innen salg, service og produksjon verden over. Vi har som hovedoppdrag å levere løsninger for bærekraftig høsting av havets ressurser.

Om The Ocean Cleanup

Ocean Cleanup er en ideell organisasjon som utvikler løsninger for å befri verdenshavene for plast. De har som mål å nå dette målet ved å ta en todelt tilnærming: dempe tilsiget via elver og rydde opp i det som allerede har samlet seg i havet. For sistnevnte utvikler The Ocean Cleanup store systemer for å effektivt samle og fjerne plasten regelmessig.

For å dempe forsøpling via elver, har The Ocean Cleanup utviklet løsninger for å stoppe plasten før den når havet. The Ocean Cleanup ble grunnlagt i 2013 av Boyan Slat, og sysselsetter nå et bredt team på omtrent 100. Stiftelsen har hovedkontor i Rotterdam, Nederland.

For mer informasjon, besøk: theoceancleanup.com og følg @theoceancleanup på sosiale medier.

Kontaktpersoner