m___l 2- bokm___l.png


I Mørenot kan vi bidra gjennom å støtte bærekraftige systemer for matproduksjon (2.4) og bidra til å sikre trygg og næringsrik mat for alle (2.1). 

m___l 8- bokm___l.png


I Mørenot kan vi bidra gjennom å sikre anstendige arbeidsforhold i verdikjeden vår (8.8) og bidra til full og produktiv sysselsetting for alle (8.5).

m___l 12- bokm___l.png


I Mørenot kan vi bidra gjennom å arbeide for ansvarlig produksjon og forbruk, samt en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikaler og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen (12.4). 

Vi kan forbedre sirkulariteten i våre produkters livssyklus og i våre egne operasjoner (12.5).

m___l 14- bokm___l.png


I Mørenot kan vi bidra gjennom å utvikle produkter som muliggjør bærekraftig høsting av havet, og bidra til å forebygge og redusere alle former for marin forsøpling (14.1).