Årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 22/23

Mørenot utfører aktsomhetsvurderinger med formål å identifisere risikoer knyttet til ansvarlig forretningsdrift i Mørenots egen forretning og drift, inkludert aktiviteter som foregår i verdikjeder og ved forretningspartnere. Aktsomhetsvurderingene er basert på retningslinjene satt i «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv». I rapporten under kan du lese mer om Mørenots prosess for aktsomhetsvurderinger, samt vårt arbeid tilknyttet menneskerettigheter for perioden 22/23.