Våre tjenester:

Engineering-avdelingen har lang erfaring og tilbyr en rekke tjenester innenfor akvakultur. Avdelingen har vært akkreditert til å utføre fortøyningsanalyser siden 2012.

TEKNISKE ANALYSER

  • Akkrediterte fortøyningsanalyser for alle typer anlegg og flåter i henhold til NYTEK23 og NS9415:2021
  • Prosjektering og dimensjonering av komponenter og komplette anlegg
  • Vurdering av brukte komponenter for videre godkjenning / forlengelse av levetid
  • Tekniske analyser av oppdrettsposer i dimensjonsklasse
  • Design, prosjektering og analyser av nye konstruksjoner til sjøbasert havbruk

KONSULENTTJENESTER FOR OPPDRETTSNÆRINGEN

Våre konsulenter har varierte bakgrunner med både teoretisk ingeniørutdannelse og praktisk erfaring fra oppdrettsnæringen. 

Vi strekker oss alltid langt for å finne de beste løsningene når vi prosjekterer og analyserer flytende oppdrettsanlegg.

LOKALITETSPLANLEGGING

Sammen med kunden, hjelper vi med å planlegge nye lokaliteter og utførelse av søknadstegninger.

FoU-prosjekter:

Krav til en mer bærekraftig produksjon

Verdenssamfunnet setter nødvendige og strenge krav til bærekraftig produksjon – og vi vil svare med å finne de beste løsningene for bærekraftig høsting av havets ressurser. Mørenot Aquaculture er en viktig bidragsyter i mange FoU-prosjekter som skal bidra til en sikrere og mer bærekraftig oppdrettsnæring. Med serviceanlegg i flere land, henter vi erfaring og lærdom fra alle marked.

Arctic Offshore Farming

Mørenot Aquaculture har utviklet den tekniske løsningen for det komplette notsystemet til Arctic Offshore Farming til Norway Royal Salmon. Dette er en lokalitet som er eksponert for større værpåvirkninger enn de mer kystnære lokalitetene. Anlegget er et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg. Annlegget ble satt i drift vinteren 2021/22. Mørenot Aquaculture har en aktiv rolle i flere sentrale FoU-prosjekter, som skal bidra til at offshore oppdrett blir sikkert, bærekraftig og lønnsomt.

Kontakt oss

Se alle kontakter

Jonny Innvær

Sales Manager Mooring

Oda Andreassen

Regional Sales Manager Norway North

Eivind Lillebø

Regional Sales Manager Norway South