KONSULENTTJENESTER FOR OPPDRETTSNÆRINGEN

Våre konsulenter har en variert bakgrunn med både teoretisk ingeniørutdannelse og praktisk erfaring fra oppdrettsnæringen. 

Vi strekker oss alltid langt for å finne de beste løsningene når vi prosjekterer og analyserer flytende oppdrettsanlegg. Utlysning av utviklingskonsesjoner har blitt en driver for utvikling av ny teknologi i havbruksnæringen. 

Våre tjenester:

Aktøren som har vært lengst på markedet og først ute med akkreditering.

Tekniske analyser

  • Akkrediterte fortøyningsanalyser for alle typer anlegg og flåter
  • Prosjektering og dimensjonering av komponenter
  • Vurdering av brukte komponenter for videre godkjenning / forlengelse av levetid
  • Tekniske analyser av oppdrettsposer i demensjonsklasse

Digital

Digitalkomponent Aquacom for drift og vedlikehold av alt teknisk utstyr på en oppdrettslokalitet. Ivaretar alle krav i NYTEK-forskriften knyttet til inspeksjoner og teknisk vedlikehold.

Lokalitetsplanlegging

Planlegging av nye lokaliteter og komplette lokalitetssøknader i samarbeid med kunde.

FoU prosjekter:

Krav til en mer bærekraftig produksjon

Verdenssamfunnet setter nødvendige og strenge krav til bærekraftig produksjon – og vi vil svare med å finne de beste løsningene for bærekraftig høsting av havets ressurser. Mørenot Aquaculture er en viktig bidragsyter i mange FoU prosjekter som skal bidra til en sikrere og mer bærekraftig oppdrettsnæring. Med serviceanlegg i flere land, henter vi erfaring og lærdom fra alle marked.

Arctic Offshore Farming

Mørenot Aquaculture har utviklet den tekniske løsningen for det komplette notsystemet til Arctic Offshore Farming til Norway Royal Salmon. Dette er en lokalitet som er eksponert for større værpåvirkninger enn de mer kystnære lokalitetene. Anlegget er et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg, og skal være i drift høsten 2020. Mørenot Aquaculture har en aktiv rolle i flere sentrale FoU prosjekter, som skal bidra til at offshore oppdrett blir sikkert, bærekraftig og lønnsomt.

Kontakt

Alle kontakter

Lars Andreas Larsen

Product Line Manager Mooring