KONSULENTTJENESTER FOR OPPDRETTSNÆRINGEN

Våre konsulenter har en variert bakgrunn med både teoretisk ingeniørutdannelse og praktisk erfaring fra oppdrettsnæringen. Dette gir oss innsikt og forståelse for de utfordringene næringen står overfor, og vi strekker oss alltid langt for å finne de beste løsningene når vi prosjekterer og analyserer flytende oppdrettsanlegg.

Utlysning av utviklingskonsesjoner har blitt en driver for utvikling av ny teknologi i havbruksnæringen. Mørenot Aquaculture deltar aktivt i flere prosjekter som er et direkte resultat av denne ordningen.

Våre tjenester:

Tekniske analyser

  • Akkrediterte fortøyningsanalyser for alle typer anlegg og flåter
  • Prosjektering og dimensjonering av komponenter
  • Vurdering av brukte komponenter for videre godkjenning / forlengelse av levetid
  • Tekniske analyser av oppdrettsposer i demensjonsklasse

Databaser

Komponentdatabase Aquacom for drift og vedlikehold av alt teknisk utstyr på en oppdrettslokalitet. Ivaretar alle krav i NYTEK-forskriften knyttet til inspeksjoner og teknisk vedlikehold.

Lokalitetsplanlegging

Planlegging av nye lokaliteter og komplette lokalitetssøknader i samarbeid med kunde.

FoU prosjekter:

Krav til en mer bærekraftig produksjon

Verdenssamfunnet setter nødvendige og strenge krav til bærekraftig produksjon – og vi vil svare med å finne de beste løsningene for bærekraftig høsting av havets ressurser. Mørenot Aquaculture er en viktig bidragsyter i mange FoU prosjekter som skal bidra til en sikrere og mer bærekraftig oppdrettsnæring. Vi jobber også kontinuerlig for å finne de beste løsningene, slik at oppdretterene blir rustet til å møte stadig tøffere krav, og at de samtidig vil kunne produsere den beste fisken til lavest mulig kostnad. Og med serviceanlegg i flere land, henter vi erfaring og lærdom fra alle marked.

Ocean Farming 1

Salmars Ocean Farming project krever utstyr som kan håndtere de tøffe værforholdene utenfor Norges kyst. Vi har brukt den mest innovative teknologien fra både offshore og oppdrett, og har bidratt med utvikling og produksjon av den totale notløsningen: Hovednot, sikkerhetsnett, not til trengearrangement, tauarrangement, Shetlandsrist og vinsjsystem til notarrangementene.

Arctic Offshore Farming

Mørenot Aquaculture (og tidligere Aqua Knowledge) har utviklet den tekniske løsningen for det komplette notsystemet til Arctic Offshore Farming til Norway Royal Salmon. Dette er en lokalitet som er eksponert for større værpåvirkninger enn de mer kystnære lokalitetene. Noe som også setter større krav til de tekniske løsningene. Anlegget er et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg, og skal være i drift høsten 2020. Mørenot Aquaculture ligger et hestehode foran i utviklingen av notsystemer til offshore oppdrettsanlegg. De har en aktiv rolle i flere sentrale FoU prosjekter, som skal bidra til at offshore oppdrett blir sikkert, bærekraftig og lønnsomt.

Kontakt

Alle kontakter

Beathe S. Rokstad

Head of Engineering

Lars Andreas Larsen

Head of Product & Systems

Kjersti Strand

Head of Sales and Marketing