Full oversikt og kontroll med Aquacom

Aquacom gir full oversikt og kontroll over alt teknisk utstyr som inngår i oppdrettsselskapets virksomhet.

Teknisk drift, sertifisering, vedlikehold og ressursplanlegging er fullintegrert i Aquacom familien som består av modulene; offshore, onshore, vessels og planner. Modulene kan benyttes som uavhengige moduler eller settes opp samlet til et helhetlig integrert drifts og vedlikeholdssystem for hele verdikjeden.

Aquacom tilfredsstiller alle krav i NYTEK-forskriften knyttet til inspeksjoner og teknisk vedlikehold.

Aquacom offshore

Denne modulen (tidligere MMCD) har vært en del av hverdagen til mange oppdrettsselskaper siden lanseringen i 2011.

Alle tekniske komponenter på sjøanlegget – både over og under vann – legges inn i Aquacom Offshore og bruker har da full tilgang til sertifikater, utløpsdatoer, tekniske spesifikasjoner, sjekklister, brukerhåndbok, etc. Komponentene kan også flyttes mellom lokaliteter uten at historiske data går tapt. Har du tilgang til flere lokaliteter eller hele selskapet får du på en enkelt side statusoversikt som viser åpne avvik for alle anlegg, tløpte sertifikater og andre viktige hendelser. Det kan også genereres en ukentlig rapport for alle anlegg som sendes direkte på e-post til ansvarlig leder.
Per i dag er det over 300 sjøanlegg i Norge og Skottland som bruker Aquacom Offshore aktivt i sitt daglige arbeid, med teknisk kontroll og overvåkning.

AQUACOM ONSHORE

Settefiskanlegg, postsmoltanlegg og slakterier er eksempel på landanlegg som har tatt i bruk Aquacom Onshore-modulen for teknisk drift av maskiner og utstyr.

Alle typer sjekkpunkt og vedlikehold kan legges inn på komponenter som pumper, generatorer, forsystemer og lignende. 

Sammen med Aquacom Offshore-modulen kan ledere enkelt få full oversikt over teknisk status på både sjø- og landanlegg via selskapsoversikten i Aquacom.

AQUACOM VESSELS

Større og mindre båter tilknyttet oppdrettsanlegg har krav til, og behov for, god teknisk oppfølging.

Aquacom Vessels-modulen er utviklet for å ivareta dette på alle typer fartøy. 

Oljeskift, sikkerhetsutstyr og sertifikater er noen av funksjonene som dekkes. Flere og flere oppdrettsselskaper tar i bruk modulen for å bedre driftssikkerhet, samt å dokumentere at krav i forskrift for fartøy mellom 8 og 15 meter blir fulgt.

AQUACOM PLANNER

Værforhold, eksterne og interne ressurser, sikkerhet, kommunikasjon og dokumentasjon er viktige faktorer for planlegging og gjennomføring av akvakulturdrift. 

Planleggermodulen er et verktøy som lar deg kontrollere alt fra mindre oppgaver til større operasjoner, slik at du kan "handle umiddelbart" når forholdene krever det. Legg til ressursene dine som personell og arbeidsbåter for å optimalisere arbeidsflyten og kapasiteten. Få detaljert værmelding for nettstedene dine og sett opp værgrenser for oppgaver og operasjoner. Du kan koble en arbeidsordre til ethvert aktivum, utstyr eller avvik du har lagt til Aquacom. All data og informasjon som samles inn kan brukes til å hjelpe til med videre lønnsomhet, ressursbruk og driftsoptimalisering etc.

AQUACOM QUALITY

Quality er en fleksibel modul som gir deg verktøy for både HMSK og avvikshåndtering:

  • Legg inn én eller flere kvalitetshåndbøker for hele selskapet eller spesifikt for lokalitet eller fartøy.
  • Legg til kapitler og prosedyrer sammen med medforfattere. Kvalitetsansvarlig kan signere og publisere.
  • Obligatorisk lesing? Dine ansatte får egen leseliste på dashboardet hvor de kan kvittere for å ha lest nye eller oppdaterte prosedyrer.
  • Avvik registreres enkelt og kobles til det aktuelle utstyret der det er aktuelt.

I kombinasjon med de øvrige modulene i Aquacom-familien vil du og dine ansatte ha full oversikt over leselister, avvik som må håndteres, vedlikehold som må utføres eller operasjoner og arbeidsordre man skal delta i, fra vårt oversiktlige dashboard.

I kombinasjon med Vessels-modulen vil Quality dekke ditt verktøysbehov for sikkerhetsstyring / ISM.


Besøk Aquacom.no for mer informasjon

Kontakt Mørenot Digital

Søk i kontakter

Ole T. Matre

Sales Manager Digital