I et pågående samarbeid med et tredjepartsselskap i Danmark har Mørenot satt i gang et prosjekt hvor de ønsker å undersøke den økte sirkulariteten til Hvalpsundringen; hvordan brukte ringer kan gjøres om til nye ringer. Per i dag kan Mørenot tilby gangbaner i 50% resirkulert plast, men det er en ambisjon om å øke andelen komponenter som kan utvikles fra resirkulert plast. I første omgang vil dette gjelde de andre "ikke-kritiske delene" av ringen.Brukte ringer som ressurs for ny produksjon

På bildet nedenfor kan du se prosessen der brukte ringer resirkuleres og brukes som en ny ressurs. Når ringen er klar til å skiftes ut, tas den i land hvor den kuttes, delene separeres og vaskes på stedet. Deretter transporteres delene til Mørenot sine partnere i Danmark, hvor plasten vaskes, males og pelleteres til granulat. Etter denne prosessen kan granulatene gjenbrukes i nye produkter. Her blir granulaten blandet inn med ny HDPE for produksjon av gangbaner. Sluttilstanden i denne prosessen er når nye ringer med resirkulert komponenter er tilbake i havet.