Aquacom

Vår software for drift og vedlikehold av havbruksanlegg er markedsledende med over 600 anlegg og 500 fartøy som aktive brukere. Kontinuerlig utvikling i samarbeid med oppdrettere gjør at Aquacom alltid er et skritt foran med hensyn til ulike myndighetskrav samt næringens behov for sikker bærekraftig drift.

Fishcom

Fiskenæringen opplever økt behov for mer kontroll på redskap og fartøy. Fishcom er bygget på de samme grunnprinsippene som Aquacom, men er tilpasset det daglige arbeidet ombord på et fiskefartøy. Her har du full oversikt over plassering, status og tilstand på dine redskap samtidig som kravene til sikkerhetsstyring /ISM er ivaretatt.

Kontakt Mørenot Digital

Søk i kontakter