Notlin fra Mørenot

Førsteklasses notlin er en forutsetning for ei god not, derfor setter vi strenge krav til kvalitet og råstoff som gjør at våre kunder melder at vi leverer det beste notlinet. Vi var de første i Norge som kunne tilby raknefritt knuteløst notlin, og var tidlig ute med også å kunne tilby Dyneema®/HMPE som et godt alternativ til løsninger som krever dette. Denne erfaringen har gjort oss i stand til å produsere de fleste typer nøter av et variert utvalg fiber. Vi benytter fiber fra anerkjente produsenter, og for å sikre konsistent kvalitet og sporbarhet på hver enkelt not overvåker vi hele produksjonsprosessen, fra filament videre til ferdig notlin, og til sist i ferdig not.

Til monteringen av våre notløsninger benytter vi kun tau av høyeste kvalitet. Vi stiller like strenge krav til våre underleverandører som til vår egen produksjon av tauprodukter. Dette i kombinasjon med kontinuerlig testing, både av styrke og mekaniske egenskaper, sikrer optimal kvalitet på våre produkter. 

Vi har egen testbenk og utfører jevnlig stikkprøver av kvalitet og styrke. I tillegg utfører vi omfattende mekaniske tester, som vask/krymp analyser, og test i monteringsmaskiner (søm av notlin på tau). 

Nylon

Vi har laget nylonnotlin til det norske oppdrettsmarkedet siden den spede starten av det som i dag har blitt en stor industri, både nasjonalt og globalt. På fabrikken vår på Hildre, har vi samlet tiår med kunnskap om notlinproduksjon, som har gitt oss en unik erfaring på fremstilling av fiberbaserte nettprodukter.

Dyneema®/HMPE

Mørenot var den første til å tilby notlin av Dyneema® til oppdrettsmarkedet i Norge. Første prøver ble kjørt tidlig på 90-tallet, og vi har høstet viktig erfaring opp igjennom tiden. De første større leveransene gikk til torskeoppdrett, og har senere utviklet seg til å bli et produkt i ordinær oppdrett. 

Det er mange grunner til å velge notlin av Dyneema®/HMPE:

  • Høy bruddstyrke på mindre diameter tråd
  • Lettere not
  • Bedre vanngjennomstrømming 
  • Redusert overflate for groepåslag 
  • Høy motstandsdyktighet mot gnag og slitasje
  • Godt egnet til oppdrett av arter som biter i notlinet, som eksempelvis torsk og sea bream
  • Predatornett til beskyttelse mot sel, hai, delfiner og andre uønskede inntrengere

HDPE

Et nett som blir benyttet i områder hvor spyling er foretrukket som servicemodell for rengjøring av nett i sjø. Brukes også der det stilles ekstra krav til beskyttelse mot gnag og predatorer.

Mørenot not design

Vi kan levere kundetilpassede løsninger, optimalisert i forhold til håndtering og driftsmetoder. Notløsningene følger kravene til Norsk Standard 9415, og monteres ved våre avdelinger i Norge, Litauen, Canada, Skottland, Shetland og Spania. Vi leverer nøter i alle typer materiale; Nylon, HMPE (Dyneema), HDPE og Multi Mono Nylon. 

Sylinder not

Det tradisjonelle not designet som egner seg best på relativt skjermede lokaliteter. Nøtene kan brukes både med enkeltlodd og bunnring. Vi kan også levere nøter med bunnringoppheng integrert i sidetauene, slik at bunnringen henger direkte i nota.

Firkant not

Vi produserer alle typer firkantede nøter; kvadratiske, rektangulære, med og uten avkortede hjørner. Nøtene kan tilpasses et hvert behov i forhold til håndtering og bruk, som for eksempel slaktenøter med og uten deling, alle typer stålmerder, innfestinger og nedloddinger.

Kon not (spisspose)

Dersom det er ønskelig med større dybde og mer volum til fisk og samtidig ha senterlodd, er en kon not å anbefale.

Halvkon not

Bunnring/lodd

For lokaliteter som er litt mer eksponert for strøm anbefaler vi en halvkon not for å redusere fare for kontakt mellom not og nedloddingssystem.

Halvkon not

Senterlodd (spagettipose)

Halvkon not kan også leveres for nedlodding med senter lodd, også kalt spagettipose. Denne vil tåle betydelig mer eksponering mot strøm. Samtidig blir håndtering av nedlodding betydelig enklere.

Kontakt vår salgsavdeling

Se alle kontakter

Våre selgere er spesialister på teknisk utstyr til oppdrettsanlegg. Ta gjerne kontakt, hvis du ønsker mer informasjon om hva Mørenot Aquaculture kan bidra med.

Kjersti Strand

Head of Sales and Marketing

Dag Davik

Head of Nets

Eivind Lillebø

Sales Manager, Southern Norway