Flexilink®

- jernvarefri fortøyningsramme

Flexilink® fortøyningsramme er produsert av fiber og inneholder ingen stålkomponenter. Dette reduserer mekanisk slitasje og styrker sikkerheten for skader som kan føre til rømming. Vi har levert mer enn 300 vellykkede installasjoner til oppdrettsanlegg i Norge, Canada og Scotland siden løsningen ble lansert i 2012.

Flexilink® viser minimale tegn på slitasje, selv etter flere år i sjøen. Inspeksjoner utføres med lengre intervaller, og installasjon utføres langt mer effektivt enn for tradisjonelle fortøyningsløsninger med koblingsplate. 

Flexilink® fortøyningsramme

Totalsikrer oppdrettsanlegget og reduserer totalkostnaden. Her kan du se nærmere på løsningen.

Lang levetid

lønnsom investering

Flexilink® er en fortøyningsramme av fiber, og har vist seg å være en lønnsom investering for oppdretteren. Den har lengre levetid, og mindre slitasje enn de tradisjonelle fortøyningsrammene som er sammensatt av jernvarekomponenter.

Leveranse

Raskt og effektivt

Fortøyningsrammen er prefabrikkert hos Mørenot, og leveres til anlegg i tilpasset emballasje som container eller trekasse. Utlegg med båt utføres enkelt og hurtig, og tar kun noen få timer.

Inspeksjon

24 mnd intervaller

Inspeksjonsintervallene er lengre enn for tradisjonelle fortøyningssystemer med koblingsplater. I henhold til Nyteks forskrift om ettersyn, skal det utføres periodisk kontroll hver 24.måned.

NS 9415

Sertifisert og godkjent

Flexilink® er et resultat av flere års forskning og utvikling i samarbeid med Sintef og norske oppdrettere. Systemet tilfredsstiller alle kravene i den norske kvalitetsstandarden NS 9415 og kan tilpasses alle typer lokaliteter og forhold. Håndtering av sertifikater er enkel og oversiktlig, og vi utesteder samlesertifikat på komplett levert ramme. Vi gjennomfører prosjektering av fortøyningsløsningen i henhold til regelverk, kundens krav og lokalitetsrapport.

Leveranse, installasjon og inspeksjon

Flexilink® er prefabrikkert hos Mørenot, og leveres i container til oppdrettsanlegget. Installasjon og inspeksjon utføres trygt og effektivt fra båt . Her kan du se hvordan det utføres.

Forberedelser til utlegg
Utlegg fra båt
Inpspeksjon

Fornøyd oppdretter

Arnøy Laks var en av de første oppdretterne som tok i bruk Flexilink® systemet i 2013 – og det med stor suksess. På sin mest eksponerte lokasjon, i Skjervøy, som er utsatt for sterk straum og stor bølgebevegelse sikrer Flexilink® nå 3.generasjon i dette anlegget. Selv etter 5 år i sjøen, viser fortøyningen ingen tegn til slitasje. Vi har kun hatt lokale tilpasninger og modifikasjoner når vi har foretatt justeringer på anlegget for øvrig. Derfor vurderer de nå et nytt Flexilink® system, for en annen utsatt lokasjon. Les mer om Arnøy Laks og valget på Flexilink her.


- Det ser likt ut som når det ble satt ut. Og det har spart oss for mye hodebry og høye vedlikeholdskostnader sier han.
Daglig leder, Håvard Høgstad

Tradisjonell fortøyningsløsning

Rømningssikkerhet og gode vilkår for fisken er viktig for våre kunder, og for oss. Derfor bruker vi mye energi på å utvikle godt fortøyningsmateriell. Vi skreddersyr og leverer fortøyningssystem på kort tid og til avtalt pris. 

Sammen med velrennomerte forskningsmiljøer og håndplukkede underleverandører klarer vi hele tiden å ligge i forkant av utviklingen. Vår modulbaserte bøyeserie og våre godkjente markeringslys er beskrivende eksempler på MøreNots produktutvikling. Det samme er fortøyningstauet Gold Safety, med sin høye bruddstyrke og beskjedne diameter.

Utvalget av fortøyningsmateriell er komplett, med jernvarer og tilpassede ferdigspleisede tau.

Vi gjennomfører tester, beregninger og analyser som gir oss svarene vi trenger for å godkjenne utstyr for videre bruk på eksisterende eller ny lokalitet.

Er du i tvil om dere kan bruke eksisterende fortøyningsutstyr - spør oss om veiledning.

Kontakt vårt salgsteam for mer info

Våre selgere er spesialister på teknisk utstyr til oppdrettsanlegg. Ta gjerne kontakt, hvis du ønsker mer informasjon om hva Mørenot Aquaculture kan bidra med.

Kjersti Strand

Head of Sales and Marketing

Håvard Nybø

Head of Mooring

Eivind Lillebø

Sales Manager, Southern Norway